Stichting Kamermuziek Contact (KMC) houdt op te bestaan. De opheffing zal in de loop van 2020 gerealiseerd worden.

 

We hebben als bestuur van KMC jarenlang met veel plezier en in goede samenwerking met de Vereniging voor Huismuziek een bijdrage geleverd aan het succes van de kamermuziekweken in Westelbeers. De rol van KMC was de zorg voor een goede ensemble-indeling en de keuze voor de muziekwerken, dit alles in goed overleg met de vaste docenten. Daarnaast zorgde KMC voor de dagelijkse organisatie tijdens de weken. We danken de inzet van velen, met name René de Vos en onze docenten die de weken hebben mogelijk gemaakt. We houden hier goede herinneringen aan.

 

De toekomst van de kamermuziekweken stond al een tijd ter discussie vanwege een teruglopend aantal deelnemers. Door de corona-maatregelen is besloten om de kamermuziekweken in 2020 niet door te laten gaan. Maar wellicht waren dit ook de laatste weken in de vertrouwde stijl geweest.

 

We blijven het spelen van kamermuziek een warm hart toedragen. Er wordt door andere organisaties, zoals de Vereniging voor Huismuziek, veel moois op dit gebied georganiseerd. We volstaan daarom om te verwijzen naar het brede nationale en internationale aanbod.

 

Het bestuur van KMC.